Chính sách Bảo mật

Chính sách Bảo mật được cập nhật: 20/09/2022

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng được Toystory.vn công bố nhằm giúp khách hàng nằm rõ các thông tin mà chúng tôi thu thập và xử lý nhằm hoàn thành đơn hàng và đảm bảo quyền lợi cho khách hàng khi có khiếu nại và đổi trả hàng hoá.

Chúng tôi cam kết tất cả các thông tin cá nhân của khách hàng được bảo mật khi sử dụng Website của chúng tôi.

Tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được hết vấn đề thu thập dữ liệu từ đơn vị thứ ba như: Shopee, các nhà vận chuyển: Viettel Post, GHTK, GHN, Ninja Van….

Để hiểu rõ hơn về chính sách trong công tác thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng website , vui lòng đọc các chính sách bảo mật dưới đây:

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website Toystory.vn bao gồm: email, điện thoại, Tên khách hàng, địa chỉ nhận hàng. Đây là các thông tin mà Toystory.vn cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đặt hàng nhằm liên hệ xác nhận thông tin giao hàng và đảm bảo quyền lợi cho khách hàng

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Website Toystory.vn sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:

Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và website Toystory.vn

Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến website Toystory.vn.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ Khách hàng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Toystory.vn.

4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên website được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Toystory.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin của bạn sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án. Không có thông tin cá nhân nào của khách hàng bị tiết lộ cho bên thứ ba, tất cả đều khách hàng ẩn danh.

5. Thay đổi về chính sách

Nội dung của “Chính sách bảo mật” này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của Toystory.vn cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng nếu có. Khi cập nhật nội dung chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” bên trên.

Nội dung “Chính sách bảo mật” này chỉ áp dụng tại Toystory.vn

7. Thông tin liên hệ

Chúng tôi  thường xuyên kiểm tra tính xác thực của thông tin cá nhân mà khách hàng đã cung cấp và luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn về “Chính sách bảo mật” này cũng như những thông tin cá nhân mà bạn phát hiện đang sai sót hoặc đã được điều chỉnh bất thường. Nếu bạn có những thắc mắc, khiếu nại liên quan đến Chính sách này hoặc thông tin cá nhân của bạn xin vui lòng liên hệ cho chúng tôi.